REGULAMIN SERWISU

 

I Definicje i postanowienia ogólne

 1. FRESHKA - aplikacja internetowa dostępna w serwisie pod adresem www.freshka.eu, przeznaczona  do prezentacji  ofert, zgłaszania zapotrzebowania, informowania o cenach świeżych  owoców, warzyw i kwiatów, a także nawiązywania kontaktu w sprawie obrotu towarami i usługami  pomiędzy uczestnikami konferencji Fresh Market.
 2. Niniejszy regulamin dotyczący aplikacji internetowej FRESHKA zwanej dalej FRESHKA, dostępny jest w serwisie www.freshka.eu/regulamin/. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do Regulaminu po opublikowaniu go pod powyższym adresem.
 3. Właścicielem i Administratorem serwisu www.freshka.eu  i aplikacji FRESHKA  jest KJOW Sp z o.o. ul. Marii 17/25 05-803 Pruszków, NIP: 1181976336, REGON: 141654548, adres elektroniczny: biuro@kjow.pl, zwany dalej Administratorem.
 4. Warunkiem korzystania z FRESHKA jest zaakceptowanie przez Użytkownika Regulaminu, podanie niezbędnych danych w procesie rejestracji oraz oświadczenie, że podane dane są zgodne z prawdą. Podanie danych jest konieczne do zakończenia procesu rejestracji. Użytkownikiem jest osoba, która założyła Konto w FRESHKA.
 5. Podane przez Użytkownika dane są przetwarzane przez Administratora dla potrzeb FRESHKA. Podane dane nie są przekazywane innym podmiotom. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu, poprawiania i usunięcia przesłanych danych.
 6. Użytkownik wyraża zgodę na przejęcie wszelkich zobowiązań prawnych oraz kosztów sądowych, procesowych w wypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wobec Administratora wynikającymi z czynności dokonanych przez Użytkownika w FRESHKA.
 7. W trakcie użytkowania FRESHKA na komputerze Użytkownika są zapisywane pliki cookie niezbędne do prawidłowego realizowania usługi przez Administratora.

 

II Zasady użytkowania

 1. Użytkownik ma prawo do korzystania z FRESHKA w sposób zgodny z zasadami jej użytkowania, prawem polskim, dobrymi obyczajami oraz normami społecznymi.
 2. Użytkownik może skontaktować się z Administratorem, wykorzystując do tego formularz podany na stronie kontakt (http://www.freshka.eu/zglos-problem).
 3. Żadne ustalenia powzięte podczas korzystania z FRESHKA nie mogą przekładać się na jakiekolwiek zobowiązania prawne i materialne dla żadnego z użytkowników aplikacji
 4. Korzystanie z FRESHKA jest bezpłatne  dla wszystkich uczestników Konferencji Fresh Market z danego roku, którzy posiadają aktywny roczny pakiet ,,Pełny Dostęp" portalu fresh-market.pl.

 

III Administrowanie  FRESHKA

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. treści przekazywane i uzyskiwane przez Użytkowników za pośrednictwem czatu stworzonego w FRESHKA,
  2. prawidłowe działanie funkcji FRESHKA,
  3. skutki nieprawidłowego korzystania z FRESHKA przez jego Użytkowników,
  4. utratę treści zamieszczonych i uzyskanych przez Użytkownika oraz wynikające z tego ewentualne szkody materialne.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do:
  1. wyłączania FRESHKA bez powiadomienia,
  2. wprowadzania zmian w dostępnych funkcjonalnościach, jak również ich usuwania,
  3. zaprzestania świadczenia usług, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na łamach FRESHKA.